με τη συνεργασία των Δήμων...

ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ Α.Ε.

Πέντε δήμοι της Φθιώτιδας, Λαμιέων, Δομοκού, Μακρακώμης, Στυλίδας και Αμφίκλειας - Ελάτειας,  δημιούργησαν τον πρώτο Αναπτυξιακό Οργανισμό της χώρας, ενώνοντας τις δυνάμεις τους με μια «Σύγχρονη Αμφικτυονία», σε εφαρμογή του νέου σχετικού Νομοθετικού Πλαισίου.
Οι δήμοι ενώνουν τις δυνάμεις τους με σκοπούς αναπτυξιακούς, επιστημονικούς, προώθησης της απασχόλησης και προβολής των περιοχών τους με παράλληλο σχεδιασμό και υλοποίηση δράσεων που θα έχουν στόχο τη βελτίωση της καθημερινότητας των δημοτών τους.

Σκοποί και στόχοι

Σκοποί του Αναπτυξιακού
Οργανισμού

Υποστήριξη

Η επιστημονική, τεχνική και διοικητική υποστήριξη των μελών της...

Περισσότερα

Εποπτεία

Η ανάληψη εκτέλεσης, εποπτείας κι επίβλεψης δημοσίων μελετών και έργων για λογαριασμό των μελών της και άλλων ΟΤΑ...

Περισσότερα

Ανάπτυξη

Η προώθηση της επιχειρηματικής, οικονομικής και γενικότερα βιώσιμης ανάπτυξης...

Περισσότερα

Περιοχής Ευθύνης

Όλες οι περιοχές των Δήμων – μετόχων διατηρούν τη μοναδικότητα τους σε διάφορα επίπεδα (γεωγραφική θέση, διοικητικά χαρακτηριστικά, γεωμορφολογία, δημογραφικά χαρακτηριστικά, παραγωγική – οικονομική δραστηριότητα, χωροταξική δομή, φυσικό και πολιτισμικό περιβάλλον, τεχνικές, κοινωνικές και αναπτυξιακές υποδομές).

Οι τοπικές ιδιαιτερότητες υπογραμμίζουν σαφώς συγκεκριμένα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα συνιστώντας αναπτυξιακές προτεραιότητες. Κατά συνέπεια, η φυσιογνωμία της περιοχής δράσης, προδιαγράφει το πλαίσιο άσκησης κι εξειδίκευσης του αναπτυξιακού ρόλου του οργανισμού και τα περιθώρια περαιτέρω συνδρομής του στη βελτίωση των δεικτών της τοπικής ανάπτυξης.

Team Images
Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Όργανα εισήγησης και λήψης αποφάσεων

Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων είναι το ανώτατο όργανο και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση. Εκείνη εκλέγει το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο είναι υπεύθυνο για την διοικηση της επιχείρησης.

Για περισσότερες πληροφορίες

Επικοινωνήστε μαζί μας

Βρείτε μας στον χάρτη
ή καλέστε μας στο (+30)22312 00200